Raná péče je sociální služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let. Poskytujeme ji rodinám s dětmi se zdravotním postižením prostřednictvím poradců, kteří mají zkušenosti v oblasti fyzioterapie, ergoterapie, speciální pedagogiky a sociální problematiky. Poradci navštěvují rodinu v jejím přirozeném prostředí, tj. doma, jednou za měsíc, služba je poskytována zdarma. Za rodinami vyjíždíme po celém Plzeňském kraji.

Cíle Rané péče při MOTÝL, z.ú.

 • zmírnit důsledky zdravotního postižení, a tím zkvalitnit život rodiny
 • podpořit rodiny při integraci do běžné společnosti
 • zajistit současnou vývojovou úroveň dítěte a podílet se psychomotorickém vývoji dítěte

Podporujeme

 • rodiny s dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
 • rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
 • rodiny s dětmi s opožděným psychomotorickým vývojem, s dětmi s podezřením na odchylky od běžného vývoje nebo s dětmi s ohroženým vývojem (nízká porodní váha, komplikovaný porod, úrazy apod.)
 • nejčastěji se setkáváme s diagnózami DMO, Downův syndrom, dětský autismus, atypický autismus, glykogenóza, ..

Co nabízíme

 • každé rodině poradce
 • podporu v náročných životních situacích
 • půjčování rehabilitačních, didaktických pomůcek a odborné literatury
 • pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny (žádosti o dávky, odvolání, doprovod k soudu, ...)
 • podoporu při vyhledávání předškolního a školního zařízení
 • kontakty na další odborníky a organizace
 • setkávání klientských rodin
 • dále ve spolupráci s RC Vlnka nabízíme:
  • začleňování dětí s postižením mezi zdravé vrstevníky v rámci volnočasových aktivit
  • zábavná odpoledne jednou měsíčně
  • týdenní letní pobyty mimo Plzeň
 
Posláním Rané péče MOTÝL, z.ú.

je podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením, podpora psychomotorického vývoje dětí s ohledem na speciální potřeby a aktivizace a posilování kompetencí rodiny, vytváření podmínek pro úspěšnou sociální integraci.

Zavolejte nebo napište:

Mgr. Markéta Berešová, DiS.
vedoucí Rané péče MOTÝL, z.ú., telefon: 724 822 985, e-mail: ranapece.motyl@centrum.cz

 

Jak se k nám dostanete? Popis cesty kudy k nám

Kontaktujte nás

Aktuality

 • 11.09.2017 13:53

  Rodičovská skupina

  Rodičovská skupina proběhne 22. 9. 2017, 3. 11. 2017 a 15. 12. 2017. Více info zde.

Kontakt

MOTÝL, z.ú.
Žlutická 2
Plzeň
323 00

+420 774 855 133

č.ú.: 733204369/0800

motylos.rajce.idnes.cz/

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode