Nemluví a nemluví

03.11.2023

O lektorce:

Pavla Foster Skalová pracuje od poloviny 90. let jako poradkyně Rané péče Diakonie, jejíž cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Za základ jakéhokoli dobrého vztahu považuje komunikaci; její rozvoj u dětí, které se nemohou dorozumívat běžným způsobem, tvoří podstatnou část její poradenské praxe. Zaměřuje se zejména na aplikaci metod augmentativní a alternativní komunikace do všech prostředí dítěte, od domova až po mateřskou školu, je spoluautorkou knihy Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát v mateřské škole). Působí jako lektorka témat týkajících se podpory komunikačních dovedností dětí a souvisejících témat; je supervizorkou pracovníků v sociálních a zdravotních službách a školských zařízení. 

Termín: 3. 11. 2023

Lektor: Mgr. Pavla Foster Skalová (poradkyně Rané péče Diakonie)

Nemluví a nemluví

Cílem semináře je nabídnout rodičům základní přehled možností podpory komunikačních dovedností neverbálních dětí.

Budeme se společně zabývat komunikací v nejširším slova smyslu; připomeneme si principy efektivní komunikace a rozvíjení neverbálních dovedností malých dětí prostřednictvím hry. Seznámíme se s různými postupy augmentativní a alternativní komunikace - s využitím manuálních znaků, zobrazení (od fotografií až po grafické symboly), technických pomůcek. Budeme zkoumat možnosti užití těchto metod v každodenním životě dítěte a společně přemýšlet o propojení metod, které dítě užívá ke komunikaci v domácím prostředí s prostředím mateřské školy. 

Online přihláška