Příprava do školy

03.03.2023

Školní zralostí rozumíme fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy, která je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte. Školní zralost dítěti umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti. Co všechno musí dítě zvládat, na jaké oblasti se zaměřit a jak prakticky cvičit, abychom ulehčili dětem vstup do školy si povíme na semináři.

Termín: 3. 3. 2023 (15:00 - 18:00)

Přednáší: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog a logoped ze Speciálně pedagogického centra pro vady řeči v Plzni

Přihláška