TÝDEN RANÉ PÉČE® 2017

 

6. 11. – 12. 11. 2017

Motto:  „Domov je doma“  

Slogan kampaně:  „Život v souvislostech“.

Pořadatel: Společnost pro ranou péči

Motto Týdne rané péče „Domov je doma„ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dětí s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe.

Zaměření jubilejního 10. ročník uvádí slogan „Život v souvislostech“. Chceme tím upozornit na jeden z hlavních aspektů poskytování sociální služby raná péče a to individualizace služby dle potřeb každé jedné rodiny v kontextu jejího sociálního prostředí.

Raná péče jako obor reflektuje aktuální celospolečenské přístupy, rodina dítěte s postižením je centrálním aktérem procesu, aktivně činní veškerá rozhodnutí a uplatňuje svou svobodnou vůli. Poradce rané péče je facilitátorem procesu a vnímá rodinu jako komplexní systém, ale zároveň podporuje jednotlivé příslušníky rodiny jako individua s vlastními názory, cíli i potřebami. Stejný přístup, opírající se o bio-psycho-sociální přístup podporovaný Mezinárodní zdravotnickou organizací WHO, platí i při podpoře vývoje dítěte s postižením. Fokus leží na jedinečnosti potřeb dítěte v jeho mikroprostředí, rozvoji těch dovedností a schopností, které mu umožní co nejobsáhlejší zapojení do komunity. Raná péče současnosti necílí primárně na deficity dítěte, ale podporuje všechny složky jeho psychomotorického vývoje na základě potřeb, které vychází z jeho běžného, každodenního života.

Aby bylo možné tuto myšlenku naplňovat, je zapotřebí vyzdvihnout potřebu terénního charakteru sociální služby raná péče. Kvalitní podporu lze rodině poskytnout pouze za předpokladu, že známe kontext rodinného života dítěte, rodičů, sourozenců a všech pro dítě důležitých osob i skutečností.

„Život v souvislostech“ je východiskem komplexní podpory rodin dětí s postižením.

Přidejte se i Vy s Vaším pracovištěm k jubilejní 10. kampani Týden rané péče a pomozte šířit povědomí o rané péči. Společně zajistíme lepší informovanost a dostupnost služby pro všechny, kteří by ji mohli potřebovat.

Do kampaně se v současnosti přihlásilo 23 poskytovatelů. Aktuality kampaně budete moci sledovat na samostatné webové stránce.

 

 

  •  
 
Zapojené organizace do Týdne rané péče
  
 

 
 

Kontakt

MOTÝL, z.ú.
Žlutická 2
Plzeň
323 00

+420 774 855 133

č.ú.: 733204369/0800

motylos.rajce.idnes.cz/

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode