Storno podmínky jednorázových akcí

STORNO PODMÍNKY jednorázových akcí

Odhlásit se z registrované akce je možné na e-mailu solnickova@motyl-plzen.cz .

Odesláním přihlášky stvrzuje svůj souhlas s následujícími storno podmínkami.

  • V případě neúčasti na jednorázové akci může za sebe účastník zajistit náhradníka - bez poplatku.
  • Odhlášení 15 a více dnů před konáním semináře - storno 50% ceny 
  • Odhlášení 14 a méně dnů před konáním semináře - storno 100 % ceny


ZRUŠENÍ ZE STRANY ORGANIZACE

Ze strany organizace může být akce přesunuta nebo zrušena ze závažných důvodů (nemoc organizátora, epidemiologická situace apod.) a také v případě, že nebyla dostatečně naplněna kapacita akce.

V případě zrušení akce má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.

V případě změny termínu může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storna.