O nás

Organizace MOTÝL nabízí své služby již od roku 2004, kdy se prvně otevřely dveře rodinného centra, které od počátku nabízí své služby rodičům s dětmi již od 3. měsíce věku dítěte. V rodinném centru vytváříme prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit volný čas a rozvíjet se v přátelském prostředí.

Cílem prorodinných služeb je podpora rodičů ve výchově a rozvoji svých dětí, prohlubování rodičovských kompetencí a všestranný rozvoj dětí od 3. měsíce věku.

V roce 2008 jsme rozšířili naše aktivity o 2 sociální služby pro klienty se zdravotním postižením a to o Ranou péči MOTÝL a Terapeutické dílny.

Raná péče je sociální služba, která podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let věku dítěte s působností v Plzeňském kraji. Cílem služby je aktivizace a posilování kompetencí rodiny, zmírnění důsledků zdravotního postižení, podpora psychomotorického vývoje dětí s ohledem na speciální potřeby a vytváření podmínek pro úspěšnou sociální integraci.

Terapeutické dílny podporují klienty se zdravotním postižením ve věku 16 až 64 let, kteří nejsou z důvodu svého postižení umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce, v zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Cílem služby je rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností klientů, popř. udržení stávající úrovně formou podnětných aktivit na základě individuálních plánů.

Společnou vizí rodinného centra a sociálních služeb je: Být místem, kde se potkávají a vzájemně inspirují lidé s postižením a bez postižení.

Posláním organizace je umožňovat rodinám i jednotlivcům rozvíjet se v přátelském a bezpečném prostředí prorodinných a sociálních služeb.

Našimi hodnotami jsou:

Partnerství – spolupráci stavíme na zodpovědnosti a rovném přístupu.

Zkušenost – propojujeme tradici, odbornost a stabilitu.

Tvořivost – aktivně a kreativně reagujeme na změny.


V roce 2023 jsou na realizaci projektů Rodinné centrum, Raná péče a Terapeutické dílny poskytovány finanční prostředky formou dotací z Evropské unie, Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a formou finančních darů od dárců z řad firem a fyzických osob.

Firemní dárci

  • Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
  • Mediray s.r.o.
  • Chladírenský servis Jedlička s.r.o.
  • Ilona Vrábelová

Fyzické osoby

  • Jana Sedláčková
  • Jana Balejová
  • Jaroslav Vokoun