MOTÝL, z.ú.

sociální a prorodinné služby

O nás

Organizace vznikla již v roce 2004. Jejím posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti. Zároveň vytváříme prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. Cílem všech aktivit je zmírnění důsledků zdravotního postižení a zvýšení kvality života klientů, jejich podpora při integraci a prohloubení poznatků o rodičovství a osvojování dovedností, které vedou k vědomému rodičovství.

V roce 2023 jsou na realizaci projektů Rodinné centrum, Raná péče a Terapeutické dílny poskytovány finanční prostředky formou dotací z Evropské unie, Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a formou finančních darů od dárců z řad firem a fyzických osob.

Firemní dárci

  • Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
  • Mediray s.r.o.
  • Chladírenský servis Jedlička s.r.o.
  • Ilona Vrábelová

Fyzické osoby

  • Jana Sedláčková
  • Jana Balejová
  • Jaroslav Vokoun