O nás

Organizace vznikla již v roce 2004. Jejím posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti. Zároveň vytváříme prostor, kde mohou rodiče se svými dětmi smysluplně trávit svůj volný čas. Cílem všech aktivit je zmírnění důsledků zdravotního postižení a zvýšení kvality života klientů, jejich podpora při integraci a prohloubení poznatků o rodičovství a osvojování dovedností, které vedou k vědomému rodičovství.

Na realizaci projektů Raná péče, Sociálně terapeutické dílny a Vědomé rodičovství jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně, z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a dalších, viz loga níže: