Od 1. 1. 2023 je služba Terapeutické dílny spolufinancována v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025", realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Na realizaci daného projektu jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje a statutárního města Plzně 

Sociálně terapeutické dílny nabízejí klientům s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (dále jen se ZP) pracovní a vzdělávací program od 7.00 do 15.00 a to ve dnech pondělí až čtvrtek. V pátek je provozní doba od 7.00 do 13.00 (každý 1. pátek v měsíci je sanitární den - pro klienty je služba uzavřena). Terapeutické dílny jsou určeny pro ty, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžném pracovním procesu nebo v chráněných dílnách.


Program v dílnách:

  • Rukodělná výroba propagačních výrobků MOTÝL, z.ú. - výtvarná činnost, keramika, jednoduché tkaní (plstění), pletení z pedigu, navlékání korálků, apod.
  • Zahradnické práce - úprava přilehlé zahrady MOTÝL, z.ú., zalévání, hrabání, poznávání rostlin a stromů, jednoduché práce se zahradnickým nářadím
  • Práce v kuchyni - pomoc při přípravě jednoduchých pokrmů (svačin) pro ostatní klienty terapeutických dílen, získávání samostatnosti a soběstačnosti pod vedením terapeuta.
  • Sociální hry - vzdělávací program, který zahrnuje veškeré oblasti běžného života (pohyb po městě, zdravověda, poznávání přírody, kultura, hry, zpívání při kytaře, tancování, muzikoterapie, upevňování sociálních návyků, ...)

K dispozici jsou klientům terapeutické pracovnice a praktikanti - většinou studenti vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením, nebo dobrovolníci.