Terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny nabízejí klientům s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (dále jen se ZP) pracovní a vzdělávací program od 7.00 do 15.00 a to ve dnech pondělí až čtvrtek. V pátek je provozní doba od 7.00 do 13.00 (každý 1. pátek v měsíci je sanitární den - pro klienty je služba uzavřena). Terapeutické dílny jsou určeny pro ty, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžném pracovním procesu nebo v chráněných dílnách.

Program v dílnách:

  • Rukodělná výroba propagačních výrobků MOTÝL, z.ú. - výtvarná činnost, keramika, jednoduché tkaní (plstění), pletení z pedigu, navlékání korálků apod.
  • Zahradnické práce - úprava přilehlé zahrady MOTÝL, z.ú., zalévání, hrabání, poznávání rostlin a stromů, jednoduché práce se zahradnickým nářadím
  • Práce v kuchyni - pomoc při přípravě jednoduchých pokrmů (svačin) pro ostatní klienty terapeutických dílen, získávání samostatnosti a soběstačnosti pod vedením terapeuta.
  • Sociální hry - vzdělávací program, který zahrnuje veškeré oblasti běžného života (pohyb po městě, zdravověda, poznávání přírody, kultura, hry, zpívání při kytaře, tancování, muzikoterapie, upevňování sociálních návyků, ...)

K dispozici jsou klientům terapeutické pracovnice a praktikantky - většinou studentky vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením, nebo dobrovolnice.