Raná péče je sociální služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let. Poskytujeme ji rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo s podezřením na odchylku od běžného vývoje (tedy i v případě, že ještě není určena žádná diagnóza a rodiče teprve začínají řešit, jako odborníky vyhledat, apod.). Každá rodina, která vstoupí do rané péče, získá svého poradce. Poradci mají zkušenosti v oblasti fyzioterapie, speciální pedagogiky a sociální problematiky, navštěvují rodinu v jejím přirozeném prostředí, tj. doma, jednou za měsíc. Rodina ale může využít i ambulantní místnost přímo v organizaci. Služba je poskytována zdarma. Za rodinami vyjíždíme po celém Plzeňském kraji.

 

Cíle rané péče

 • zmírnit důsledky zdravotního postižení, a tím zkvalitnit život rodiny
 • podpořit rodiny při integraci do běžné společnosti
 • zajistit současnou vývojovou úroveň dítěte a podílet se psychomotorickém vývoji dítěte
 • posláním Rané péče v MOTÝL, z.ú. je podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením, podpora psychomotorického vývoje dětí s ohledem na speciální potřeby a aktivizace a posilování kompetencí rodiny, vytváření podmínek pro úspěšnou sociální integraci
 

Podporujeme

 • rodiny s dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
 • rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
 • rodiny s dětmi s opožděným psychomotorickým vývojem, s dětmi s podezřením na odchylky od běžného vývoje nebo s dětmi s ohroženým vývojem (nízká porodní váha, komplikovaný porod, úrazy apod.)
 • nejčastěji se setkáváme s diagnózami DMO, Downův syndrom, poruchy autistického spektra, glykogenóza, ...
 

Nabízíme

 • každé rodině poradce
 • podporu v náročných životních situacích
 • půjčování rehabilitačních, didaktických pomůcek a odborné literatury
 • pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny (žádosti o dávky, odvolání, doprovod k soudu, ...)
 • podporu při vyhledávání předškolního a školního zařízení
 • kontakty na další odborníky a organizace
 • setkávání klientských rodin
 • dále ve spolupráci s RC Vlnka nabízíme:
  • začleňování dětí s postižením mezi zdravé vrstevníky v rámci volnočasových aktivit

  • zábavná odpoledne jednou měsíčně

  • týdenní letní pobyty mimo Plzeň

 

Zavolejte nebo napište

Mgr. Markéta Berešová, DiS.
vedoucí Rané péče MOTÝL, z.ú., telefon: 724 822 985, e-mail: ranapece.motyl@centrum.cz

Jak se k nám dostanete? Popis cesty kudy k nám

Aktuality z Rané péče

 • 03.09.2019 13:00

  Rodičovská skupina

  Rodičovská skupina proběhne  27. 9. 2019, 9:00 8. 11.,2019, 9:00 13. 12. 2019, 9:00  

Kontaktujte nás

Na realizaci projektu Raná péče jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně, Plzeňského kraje a Městského obvodu Plzeň 1.

Kontakt

MOTÝL, z.ú.
Žlutická 2
Plzeň
323 00

+420 774 855 133

č.ú.: 733204369/0800

motylos.rajce.idnes.cz/

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode