Rodinné centrum

Pro rodiny s dětmi nabízíme:

  • vzdělávací aktivity pro rodiče, které jsou zároveň výchovně zájmovými aktivitami pro děti (Cvičení s kojenci a batolaty, Veselá školička)
  • jednorázové akce (Pohádková zahrada, Mikuláš, Karneval, Velikonoční jarmark, Rej čarodějnic, Tátohrátky)
  • tábory a pobyty
  • vzdělávací semináře
  • rodičovské skupiny
  • sladění rodinného a pracovního života - tréninkové zaměstnávání rodičů na rodičovské dovolené na DPP

Více informací získáte na tel. +420 774 855 134 nebo e-mailu solnickova@motyl-plzen.cz