Shrnutí dotazníku spokojenosti klientů za období 9/2023 - 1/2024

02.04.2024

Níže jsou reakce na vaše podněty ke kroužkům:

Anonymní dotazníky vyplnilo 74 rodičů, což je cca 18% ze 410 klientů. Naprostá většina klientů centra, která odpověděla, je spokojená se všemi nabízenými službami, personálem, vnitřními i venkovními prostory. Děkujeme za všechny názory, náměty, připomínky a poděkování za naši práci. Díky zpětné vazbě přispíváte ke zlepšení chodu našich služeb.

Vyjádření k vašim návrhům pro další kroužky:

Herna pro děti s doprovodem dospělého

Reakce RC: Volnou hernu jsme již několikrát nabízeli, když nebyly prostory v minulosti plně využity organizovanými aktivitami, ale aktivita se nám neosvědčila kvůli úklidu hraček a pomůcek. Po volné herně nebyly hračky a pomůcky na svém místě, což následně komplikovalo práci lektorkám při vedených aktivitách. O zavedení volné herny neuvažujeme. Při návštěvě některé z vedených aktivit mohou rodiče s dětmi využít k volné hře obýváček, kde si lze zakoupit malé občerstvení.

Herna se skupinovým hlídáním dětí

Reakce RC: Centrum je v dopoledních i odpoledních hodinách během celého týdne naplněno vedenými zájmovými nebo vzdělávacími aktivitami. Vedeným aktivitám budeme i nadále dávat přednost před hlídáním dětí.

Výtvarný kroužek pro děti od 2,5 let

Reakce RC: Výtvarné aktivity pro děti kolem 2,5 let nabízíme v rámci kroužku Veselá školička. Pro děti od 3 let máme v centru kroužek Tvořílek.

Více pohybových kroužků pro nejmenší

Reakce RC: Pro nejmenší děti máme v nabídce 15 kurzů Cvičení rodičů s dětmi, pro děti od 18 měsíců je možné využít i kroužek Veselá školička (7 kurzů), jehož součástí jsou i pohybové hry.

Technický/vědecký/robotický kroužek/modelář/kutil

Reakce RC: Děkujeme za připomenutí, zavzpomínali jsme si na období, kdy jsme v nabídce takovéto kroužky měli. Nedařilo se nám dlouhodobě udržet "tatínky", kteří zde aktivity vedli zejména v době, kdy k nám docházely jejich děti. Pokusíme se v dalším pololetí získat lektory na uvedené aktivity. Již nyní domlouváme podmínky s lektorem na kroužek Malý kutil.

Jazyky pro dospělé

Reakce RC: V minulosti jsme nabízeli několik aktivit se zaměřením na rozvíjení cizích jazyků pro dospělé. Skupinky se však často rozpadaly odchodem rodičů z RD do práce, doplňování bylo náročné a malé skupinky byly finančně nevýhodné, proto jsme od této aktivity upustili.

Jóga pro dospělé

Reakce RC: Jógu pro dospělé u nás nabízí 2 bývalé kolegyně – v ÚT 11:00 – 12:15 Lucie Svobodová tel.: 604 876 912, ve ST 17:30- 18:30, ve ČT 18 – 19 a ve ST (poporodní jóga) 8:45 – 9:45 Jiřina Jiráková, tel.: 605 727 177

Posilující cvičení pro dospělé

Reakce RC: V nabídce máme aktivitu pro dospělé Zdravá záda.

Vyjádření k názorům na prostory a pomůcky:

Klíč od kočárkovny je příliš daleko

Reakce RC: Kočárkovna je umístěna ve vstupní chodbě do areálu. Chápeme, že pro mnoho klientů je to logisticky náročnější, omezené prostory nám však neumožňují přesunout kočárkovnu na jiné místo. Kdyby byl klíč u kočárkovny, ztratilo by zamykání kočárkovny význam. Kdybyste měli konkrétní nápad, prosím o jeho sdělení.

Několik odpovědí se týkalo menších prostor obýváčku a šatny.

Příliš malá šatna a prostory obýváčku.
Ačkoli jsou však menší, jsou skvěle zařízené. Na tak malý prostor hezky vymyšlené.
Špatné skladování bot (pomohl by vysoký regál)

Reakce RC: Šatny a menší společný prostor nás trápí po celou dobu působení, ale nenašli jsme jinou variantu. Prosíme o vstřícnost a ohleduplnost klientů mezi sebou v šatně.

Boty je třeba uklízet do zamykacích botníků a šatních skříněk z důvodu bezpečnosti, jak při pohybu osob v šatně, tak kvůli ochraně bot před krádeží. Vysoký regál nesplňuje podmínky bezpečného uložení bot, navíc při mokrém počasí (déšť, sníh) stéká z bot voda, což v regálovém uspořádání smočí níže uložené boty. Prosíme o ukládání bot do zamykacích skříněk.

Přetlak dětí a dospělých v šatně a obýváčku při střídání kroužků. Uvítali bychom lepší časové nastavení kroužků v dopoledních lekcích.

Reakce RC: Rozvrh dopoledních kroužků je nastaven, tak aby kroužky začínaly v jiný čas. Jediný čas, který se nyní překrývá je úterý a středa od 10 hodin. Kdybychom nastavili větší pauzy mezi aktivitami, končily by aktivity později nebo začínaly dříve, což byly výtky v minulosti, kdy jsme zkoušeli různé varianty rozvrhu. Prosíme o shovívavost k centru a vstřícnost a ohleduplnost mezi sebou při střídání aktivit. Je možné, aby odcházející klienti počkali s odchodem o pár minut později v obýváku (veselá školička) nebo v malé tělocvičně v patře (cvičení) případně, aby přicházející klienti přišli o pár minut dříve.

Většina z vás je spokojena.

Nadmíru spokojeni
Vše v pořádku
Jsme spokojeni

Reakce RC: Těší nás, že jste spokojeni, děkujeme za pozitivní hodnocení.

Naše reakce na vaše hodnocení náplně kroužků a práce lektorek:

Naprostá většina klientů byla spokojena s náplní kroužků a s prací lektorek. Hodnocen byl přístup lektorek, odbornost a komunikace s klientem. Se suplováním lektorek byla většina klientů také spokojena.

Vedoucí kroužku byla velmi milá.

Olga – Lektorka má krásný přístup k dětem, obdiv za to, že si pamatuje dětičky jménem, milé vystupování.

Jana Solničková je skvělá lektorka, je vidět, že ji práce baví a má ráda děti. Umí být profesionální, má trpělivost a nenechá se rozhodit, pokud nějaké dítě zlobí.

Cvičení s Olgou je svižnější, dynamičtější, což je super.

Reakce RC: Děkujeme za pozitivní hodnocení práce našich lektorek.

Uvítali bychom, kdyby v teplejším období za hezkého počasí, bylo možné některé odpolední kroužky (např. sporťáček, těláček…) pořádat venku.

Reakce RC: Zahrada centra pro využití kroužku nevyhovuje, neboť v tomto čase využívá mnoho rodin tento prostor pro trávení volného času. Výše uvedený nápad jsme již několikrát zkoušeli.

Tělocvičny pro cvičení jsou při plném počtu přihlášených dětí poněkud stísněnější, o trochu větší prostor by byl fajn. :)

Reakce RC: Počet 9 cvičících dětí je kompromisem více vlivů. Počet 9 je maximum, kterého dosahujeme většinou jen na konci pololetí, když se rodiče snaží vybrat náhrady. Nižší počet cvičících dětí by zvýšil částku za cvičení. V případě, že je lekce plně obsazená, snažím se, aby všichni měli dostatek prostoru i pomůcek.

Nevím, jaká je vhodná náplň kroužku ani přístup k dětem (kroužek bez rodičů).

Ve svých podnětech jste také několikrát zmínili uzavřenou a nefunkční zahradní prolézačku a trampolínu.

Reakce RC: Bohužel naše prolézací soustava došla do konce své životnosti, a to i přes každoroční povrchovou údržbu a opravu v minulém roce. Máme pro vás ale dobré zprávy, je objednaná nová prolézací sestava od firmy Palis, která by měla být k dispozici do konce dubna 2024. K výměně trampolíny již došlo během března 2024.

Někdo by uvítal doplnění zrcadel v tělocvičně a v herně.

Reakce RC: Při některých pohybových aktivitách je potřeba opory o zeď (jóga, zdravé záda), proto tam zrcadla nejsou.

Dali jsme vám další prostor k vyjádření náplně kroužků a práci lektorek:

Uvítala bych větší pestrost aktivit v kroužku. Tanečky a aktivity jsou každý týden téměř stejné a dceru už bohužel tím pádem často nebavily. (Veselá školička)

Reakce RC:Veselá školička má danou strukturu výuky, opakující se aktivity hrají ve výuce pro děti velmi důležitou roli. Děti se je naučí až po delším čase a pokud děti chybí, vrací se do známého prostředí. Úvodní říkadla s pohybem jsou doplňována dle ročního období dalšími novinkami. Pokud se rodiči zdá, že aktivita dítě nebaví a potřebuje změnu, může se přímo obrátit na lektorku nebo změnit aktivitu formou přechodu na jiný druh kurzu. Lektorka v kurzu vyzývá rodiče k otevřenosti a vítá nápady a tipy, aby byl kroužek zajímavý pro děti i rodiče, lektorka přináší do aktivity novinky z průběžného celoročního vzdělávání v oblasti rozvoje dětí.

Uvítala bych e-maily se shrnutím náplně AJ hodiny (odpadl by problém, že když jsme nemocní nebo se nám podaří ztratit papír z hodiny, nevíme, o co jsme přišli a co pak neumíme.)

Reakce RC: Lektorka Aj s dětmi probírá téma delší dobu a rozvíjí jej dle schopností a dovedností dětí. Pokud dítě chybí na lekci, vše si s dětmi procvičí v následujících lekcích. Pracovní list je možné si vyžádat u paní Solničkové (rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz), pokud na lekci dítě chybí.

Super náplň kroužku, dokáže dobře zaujmout děti. (Veselá školička)

Super, bez výtky. (Cvičení)

Preferuji různorodost a maximální využití hodiny. (Veselá školička)

Práce a přístup "tety" Jany hodnotím, co nejlépe to jde – moc hezký, lidský, milující přístup k dětem.

Vše v pořádku.

Moc se mi líbí, že se Jany můžeme zeptat i například na to, jak komunikovat s dětmi, není to "jen" cvičení rodičů a děti. (Veselá školička)

Obě dámy mají úžasný přístup k dětem a dokáží je strhnout, i když se prckům zrovna nechce spolupracovat. (Cvičení a Veselá školička)

Reakce RC: Děkujeme za pozitivní hodnocení práce našich lektorek.

Nulová kreativita, lektorka kouká na hodiny hned, co se začne.

Reakce RC: S konkrétními individuálními požadavky k programu či práci lektorů se můžete obrátit na koordinátorku externích lektorů Janu Solničkovou (774 855 134, rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz). Lektoři sledují čas při aktivitě proto, aby jim dobře vycházely naplánované aktivity s ohledem na průběh programu a schopnosti dětí.

Lektorka je k dětem milá, ale bohužel je každá hodina úplně stejná. Děti pak hodiny nebaví a neplní úkoly. Už jsme to i paní lektorce říkali, ale bohužel se nic nezměnilo. Pomůcek je tam opravdu mnoho, řekla bych ráj pro lektory. (Cvičení – Martina)

Lektorka sama o sobě je super paní. Ale kroužek je každý týden stejný. Probíhá úplně stejně a děti to přestává bavit. A přestává to bavit i nás dospělé, už jsme paní lektorku poprosili, aby to změnila a nic. Myslím si, že je tam dost pomůcek na to, to měnit a vymýšlet tu hodinu. Kroužek nás moc bavil, ale upřímně mě tohle pololetí zklamalo. (Cvičení – Martina)

Lektorka je milá, s dobrým přístupem k dětem, ale bohužel náplň jednotlivých hodin se v podstatě nelišila. Děti už po několikáté to samé nebavilo a začínaly zlobit. Navrhla bych paní lektorce zařazovat nové aktivity a více střídat pomůcky. A nakonec jen drobnost, na konci hodiny bych raději uvítala "padáček", který se většině dětí na hodinách s p. Olgou Michálkovou moc líbil namísto rozdávání razítek na ručičky. (Cvičení – Martina)

Náplň byla vcelku dobrá, jen byla stále stejná a opakovala se. Přesně jsme věděli, co bude následovat. Chtělo by to mírně obnovovat. Občas by bylo fajn trochu živější aktivity. Plus (nebereme jako minus) by bylo fajn, kdyby lektorka navrhla nebo poradila, jak řešit konflikty mezi dětmi. (Cvičení – Martina)

Při cvičení bych brala, aby bylo používání pomůcek pestřejší a ne točit stále to samé dokola. Děti pak hodiny nebaví a je to škoda. (Cvičení – Martina)

Chodíme k vám rádi. Jen bychom brali pestřejší hodiny na cvičení rodičů s dětmi s novou paní lektorkou. (Cvičení – Martina)

Martina je také moc milá, ale občas by to chtělo více obměn. A také bych uvítala, pokud by respektovala rozhodnutí dítěte danou činnost nedělat nebo dělat posvém. (Cvičení – Martina)

Reakce RC: Děkujeme a velice si vážíme upřímného hodnocení lektorky.

Lektorka Martina se rozhodla, nezávisle na hodnocení, že cvičení v úterý již nepovede.

Úterky vede od poloviny března lektorka Olga. Martina bude jen zastupovat hlavní lektorku v době její nepřítomnosti. Hodnocení a připomínky byly s kolegyní Martinou probrány.

Komunikace mizivá, čas začátku hodiny se posouvá, ale o to se neprodlužuje hodina. Informovanost před začátkem pololetí nebyla – v den kroužku sděleno, že je příliš dětí a musí se pro někoho čas posunout (rozdělit skupina). Lektorka problém neřešila za včas při přihlášení dětí. Člověk se jí bojí na cokoli zeptat, když sleduji komunikaci s jinými rodiči. (Angličtina)

Reakce RC: Vážíme si vaší otevřenosti, lektorka získala díky vašim podnětům náhled, co je potřeba na kroužku změnit. V současné době (březen 2024) dle nové zpětné vazby došlo ke zlepšení a klienti jsou spokojeni. Prosíme rodiče, aby se s podněty na zlepšení a připomínkami obraceli kdykoliv na koordinátorku aktivit Janu Solničkovou. Není třeba čekat na konec pololetí na hodnotící dotazník. Vítáme všechny podněty k aktivitám či lektorům, aby byli rodiče, děti i lektoři spokojeni a aktivity byly pro děti přínosem.

Jelikož kroužek probíhá bez rodičů, uvítali bychom více fotek nebo videí z kroužku.

Reakce RC: Z kroužků pořizujeme fotky 1-2x za pololetí. Díky Vašemu podnětu se zamýšlíme na vytvoření whatsapp skupin lektorky a rodičů z aktivity, aby mohla lektorka občas poslat fotky z aktivity.

Bylo by zajímavé pro mě více osvěty ohledně vývoje dětí, proč je třeba pro ně důležité dělat opakující činnosti, co se tím rozvíjí, jak řešit vzdor u dětí, atd. (Veselá školička)

Reakce RC: Lektorka Veselé školičky od nového pololetí zařazuje častěji vysvětlení k řadě činností, proč jsou důležité a co se tím u dítěte rozvíjí. S konkrétními dotazy se na lektorku můžete obrátit kdykoliv v průběhu kurzu. Centrum dále nabízí odborné semináře s výše uvedenými tématy, kde se rodiče mohou rozvíjet a přinášet svoje situace k získání pohledů ostatních účastníků.

Moc se mi líbil úvod kroužku, kdy se děti představovaly samy, jinde jsme to nikde neměli. (Veselá školička)

Lektorku máme moc rádi, k dětem i rodičům se chová s respektem, jakkoli jsou nároční. (Veselá školička)

Díky.

Děti jsou spokojené.

Reakce RC: Děkujeme za pozitivní hodnocení práce našich lektorek.

Co byste vzkázali novým klientům:

Že právě našli to nejlepší.

Za mě skvělé odpolední kroužky pro děti, jsem ráda, že jsme vyzkoušeli a pokračujeme i v dalším pololetí.

Začalo to jedním kroužkem, teď už jich je 5.

Vřele doporučuji všem, koho potkám.

Určitě vyzkoušet.

Určitě tuto službu využijte s dětmi.

Určitě stoji za to, kroužek navštěvovat.

Spokojené dítě = spokojený rodič.

Skvělý přístup a péče, pro prcka. Více než kvalitně strávený čas a program, kde se může trochu unavit.

Skvělé rodinné centrum, kde si každý najde nějakou aktivitu či seminář podle svého vkusu.

Rozhodně, ať s dětmi navštěvují centrum dle aktivit, které si zvolí. Ač se to nezdá, dítě se díky tomuto velmi dobře rozvíjí, jsou jasné znatelné pokroky u dítěte. Zvyká si na kolektiv, dítě je plně zabaveno a má režim. Kdo váhá, rozhodně doporučujeme, zkuste to.

Poprosila bych je, aby nechodili s dětmi na cvičení v případě, kdy jsou oni nebo jejich děti nemocné.

Můžeme pouze doporučit navštěvování kroužků, vybere si každý a je skvělé, že je možnost náhrad.

Centrum je moc pěkně zařízené pro děti do 3 let. Kroužky jsou adekvátně vedeny.

Určitě doporučuji dalším známým s malými dětmi. Skvělý je i náhradový systém, což je u kroužků pro děti rarita. To si také získá mnoho obdivovatelů. Zázemí obýváčku pro rodiče s dalším dítětem je také skvělé.

Moc hezké místo, klid a pohoda a čas být jen s dítětem bez starostí okolo.

Kroužek je super a synovi se velmi líbí, prostředí i paní lektorka je super a můžeme jen doporučit.

Kroužky měníme, navštívili jsme celkem tři v jiných centrech a Veselá školička se nám líbila nejvíce.

Je třeba to zkusit a uvidíte. Líbí se nám možnost náhradového systému a to zejména, že jde nahradit i za jiný kroužek. Dítě tak zkusí i něco jiného a zaujme ho třeba další aktivita.

Do Vlnky chodím se třetím dítětem a mohu určitě doporučit.

Centrum můžu doporučit.

Vše hodnotím velmi kladně a snad jen: jen tak dál.

Náměty k jednorázovým akcím:

Většina klientů, kteří odpověděli na dotazník, je spokojena s tématy, úrovní náročnosti a pochopitelnosti úkolů pro děti, včetně občerstvení a odměn.

Na malý prostor (vnitřní akce) je tam opravdu hodně lidí a některé děti to hůře snáší. Bylo by možná lepší mít více termínů pro míň dětí. I když je zase hezké vidět, jak se všichni snaží využít prostor naplno.

Reakce RC: Víme, že počet dětí na vnitřní akce je maximální možný. Kapacita je 20 dětí na 1 blok vnitřní akce. Snažíme se vyjít vstříc co největšímu počtu klientů, při zachování individuálního přístupu k dětem. Větší počet zábavných bloků není možný vzhledem k vytíženosti lektorů, nižší počet dětí pak navyšuje cenu. Rovnováhu nejen při jednorázových akcích hledáme stále J.

Karneval byl loni trochu zdlouhavý - všechny masky na stupínek, žádná diskotéka.

Reakce RC: Individuální přístup je pro nás důležitou hodnotou, která se prolíná všemi aktivitami. Představení jednotlivých masek patří k obvyklé součásti našich Karnevalů. Masky si všichni mohou prohlédnout, je zde prostor i pro fotografování. V současné, často uspěchané době a potřebě stihnout co nejvíce aktivit, se snažíme ukázat jinou možnost – dát prostor všem a příjemně v klidu si užít společně strávený čas. Program divadla probíhá jako interaktivní příběh a všichni jsou jeho součástí. Diskotéku jsme nahradili dvěma závěrečnými tanečními písněmi s balonky a s chytáním bublifukových bublin.

Rádi bychom nějakou akci na Halloween.

Reakce RC: Halloween si připomínáme v jednotlivých aktivitách s našimi lektory. V říjnu probíhá v našem centru jednorázová akce Pohádková zahrada, koncem listopadu nebo začátkem prosince probíhá Mikulášská. Halloween neplánujeme zařadit jako samostatný tematický blok do našeho programu.

Líbí se nám, že je možnost i nad rámec pravidelných aktivit zkusit i tyto jednorázové tematicky laděné aktivity a velmi kladně hodnotím připravenost těchto akcí.

Bohužel jsme se dosud nezúčastnili, ale témata jsou zajímavá.

Úžasný.

Jsou super a baví nás.

Jsou skvělé.

Akce za naší rodinu skvělé. Nic nám nechybělo.

Reakce RC: Děkujeme za pozitivní hodnocení jednorázových akcí.

Níže najdete odpovědi na vaše postřehy k webovým stránkám:

Většina dotazovaných rodičů sdělila, že navštěvuje naše webové stránky, někteří webové stránky navštěvují pravidelně. 56 rodičů odpovědělo, že na stránkách nalezlo vše bez problémů a 10 dotazovaných musí pátrat.

Níže sdílíme vaše komentáře ke zlepšení webových stránek:

Zdají se mi nepřehledné, protože obsahují příliš textu.

Smažte prosím letáky týkající se starých akcí, je pak těžké dohledat ten aktuální.

Reakce RC: Děkujeme za Váš postřeh. Staré letáky byly přesunuty do archivních událostí.

Pořád tápu v rozdílech mezi Vlnkou a Motýlem.

Reakce RC: Rodinné centrum Vlnka bylo dříve součástí organizace MOTÝL, od roku 2015 je Rodinné centrum Vlnka samostatnou organizací. MOTÝL nabízí aktivity pro rodiče (semináře), pro rodiny (jednorázové akce) a rodiče s dětmi (Cvičení a Veselá školička). Rodinné centrum Vlnka pak odpolední aktivity pro děti, případně pro děti v doprovodu rodičů (Keramika, Hudební školička), příměstské tábory a letní pobyt.

V minulém roce došlo ke změnám rozložení webů obou organizací (MOTÝL a Rodinné centrum Vlnka) a k pevnému rozdělení webových stránek obou rodinných center. Informace ohledně dopoledních aktivit, jednorázových akcí a seminářů nyní naleznete na stránkách www.motyl-plzen.cz, odpolední aktivity, příměstské tábory a letní pobyt naleznete na stránkách www.rcvlnka-plzen.cz. Chápeme, že takovéto změny mohou být matoucí.

Doplnit o videa, co je náplní kroužku, třeba u taneční průpravy z pár fotek není zřejmé, co přesně se tam děti učí.

Reakce RC: Kroužek byl v minulém roce novinkou, průběžně budeme fotogalerii doplňovat. Bohužel pořizování videí je náročnější v tom, že některé děti nesmí být natáčeny z důvodu GDPR. Pokusíme se však tento podnět vzít v potaz a vyřešit ho. Rodiče si mohou domluvit přímo s lektorkou náhled do kurzu kdykoliv v průběhu roku nebo v rámci Týdne otevřených dveří.

Než najdu, co hledám, tak si někdy ukoušu všechny nehty.

Nějak zjednodušit.

Pokud už je člověk zvyklý, nalezne vše potřebné ihned. Webové prostředí je intuitivní, takže není problém.

Vše v pořádku.

Vše v pořádku

Nic mě nenapadá.

Postřehy k náhradovému systému Auksys:

Pro více než 80 % rodičů, kteří odpověděli v dotazníku, je systém Auksys přehledný a vyhovující. Někteří by ocenili lepší přehlednost, ale váží si možnosti náhrad zameškaných lekcí a sdělují, že si po jisté době orientaci v systému osvojili. Někteří by uvítali verzi pro mobilní telefony.

Vše v pořádku.

V prosinci asi proběhl nějaký update a nepodařilo se mi tam přihlásit, ještě jsem nedořešila, ale chystám se na to, abychom se mohly účastnit i dalších akcí kroužků a akcí.

Reakce RC: Je možné, že v prosinci proběhla krátká aktualizace. V případě přetrvávajících potíží nás kontaktujte na tel. č. +420 724 822 985 nebo emailu: kancelar@motyl-plzen.cz.

Systém mě neinformoval o volném místě v jiném kurzu, u kterého jsem si nastavila hlídání.

Reakce RC: Velmi se omlouváme za neodeslání zprávy. Snažíme se neustále kontrolovat stav volných zpráv, ale v průběhu vyšší nemocnosti a následného nahrazování hodin se náš limit rychle vyčerpá, proto mohlo dojít ke krátkému výpadku.

Super.

Sekce kalendář kurzů - když hledám volné místo s dostatečným časovým předstihem a překliknu se na jinou učebnu, nezůstane v paměti zvolený datum a musím se na něj znovu proklikat.

Reakce RC: Děkujeme za podnět. Tento podnět jsme předali správci našeho systému jako příležitost pro vylepšení.

Jsem ráda, že lze lekce nahrazovat. A také, že je kde je nahrazovat.

Je to asi ve mně, že jsem s tím pracovala po prvé, ale zbytečně složité.

Reakce RC: Na našich stránkách https://www.motyl-plzen.cz/nahradovy-system-auksys/ nebo https://www.rcvlnka-plzen.cz/nahradovy-system-auksys/ je k nalezení manuál pro všechny, kteří se systémem Auksys pracují poprvé. Naleznete ho na stránkách kroužků. V případě potíží při používání systému Auksys se na nás vždy můžete obrátit na tel. č. +420 724 822 985 nebo emailu: kancelar@motyl-plzen.cz a my vás systémem osobně provedeme.

Chybí mi možnost využití náhradních kreditů na odpolední kroužky.

Reakce RC: Kvůli věkovým rozdílům lze dopolední aktivity nahrazovat v odpoledních kroužcích pouze omezeně a to na Hudební školičce, kde je možné si nahradit hodinu po předchozí domluvě s paní Solničkovou na tel. +420 774 855 134.


Postřehy, návrhy k seminářům pořádaných v centru:

Několik rodičů již navštívilo seminář. Uvítali by semináře týkající se tématu péče o děti, osobního rozvoje nebo zdravotnictví. Nabídku námi pořádaných seminářů naleznete na stránkách https://www.motyl-plzen.cz/seminare/.

Uvítala bych, kdyby bylo na více seminářích hlídání dětí, pak bych se jich mohla zúčastnit.

Reakce RC: Hlídání dětí jsme zavedli pro dopolední semináře. Při odpoledních seminářích hlídání prozatím nenabízíme.

Téma na vztekání dětí - jak správně zareagovat. Sdílení společně s dalšími rodiči. Reakce RC: Máme pro vás dobrou zprávu. Letos jsme do naší nabídky seminářů zařadili i zážitkový seminář Agrese je OK, která je věnována rodičům, kteří chtějí správně přistupovat k agresi a vzteku dětí. Část každého semináře věnujeme sdílení s jinými rodiči.

Komunikace s dětmi, respektující výchova. Už jednou nějaký byl, ale byli jsme nemocní, moc bych o něj stála.

Reakce RC: Toto téma určitě do naší nabídky opět zařadíme i v letošním roce.

Hodně informací, výborný.

Bohužel jsem se dvakrát přihlásila a seminář a ani jednou se nakonec nekonal.

Reakce RC: Je nám líto, že jste se přihlásila zrovna na semináře, které neproběhly. V minulém roce neproběhly z důvodu nedostatečného naplnění pouze dva semináře. U ostatních jsme však zaznamenali vyšší nárůst zájemců.

Nakonec nabízíme prostor pro vyjádření čehokoliv, co vás k hodnocení našich aktivit, personálu, prostor a vybavení, napadá:

Vše hodnotím velmi kladně a snad jen: jen tak dál.

Uvítala bych školičku pro děti od 2 let bez rodičů, třeba jen 1 – 2 hodiny týdně.

Reakce RC: S ohledem na zaplněný časový i prostorový rozvrh v centru tuto aktivitu neplánujeme zařadit do naší nabídky.

Uvítala bych převod za řádně omluvenou hodinu do dalšího pololetí. Není moc možností náhrady. Reakce RC: Do dalšího pololetí převádíme omluvené lekce, které vznikly na konci pololetí a nebylo tedy možné je nahradit.

Určitě bych rodiče s o pár měsíců mladšími dětmi, než je věková hranice kroužku, směřovala na nižší úroveň (pokud taková je). Malý chlapeček, na kterého bylo 90 min. školičky příliš, se zbytečně "trápil". Záleží také na přístupu rodiče. Také bych směřovala rodiče k používání telefonů co nejméně. Stane se, že jednu lekci člověk potřebuje něco vyřídit a využije, že dítě mu díky zábavě dá prostor. Ale rodiče, kteří si sednou na lavičku a dětí si moc nevšímají pokaždé, narušují ráz kroužku také.

Reakce RC: K náhradám se někdy přihlašují, většinou omylem, rodiče s dětmi, na které je program příliš náročný a dlouhý. Lektorka v tomto případě nabízí možnost odchodu dříve, dle potřeby dítěte. V některých případech se jedná o rodiče s dětmi, kteří si chtějí aktivitu vyzkoušet, zda už takto dlouhou aktivitu zvládnou.

Reakce RC: Děkujeme za podnět k používání telefonů rodičů na aktivitě.

Toto pololetí jsme neměly moc štěstí na skupinu dětí v kroužku. Proto velmi oceňujeme, že se dalo domluvit a dát na jiný čas, když byla ta možnost. Bylo tam celkem dost dětí, které velmi narušovaly hodinu ostatním svým chováním a neschopností být ve třídě sami a následným jejich pláčem a vyhrožováním ze strany rodiče. Nebylo mi to vůbec příjemné. Ale za tohle vy prostě nemůžete. Těšíme se na další pololetí. :-)

Díky za skvělou práci!

Se vším jsme spokojeni. Jen tak dál :-)

Rozrůst se o aktivity, o které je velký zájem.

Myslím si, že by bylo vhodné pořídit unizdrav nebo čističku vzduchu, která by běžela v obýváčku. Děti často ošklivě kašlou, kolikrát mám co dělat, abych rodičům něco neřekla. Alespoň by se eliminovaly bacily.

Reakce RC: Čističky vzduchu využíváme v tělocvičně a herně, kde probíhají aktivity nejvíce. Na lekce by měli chodit rodiče jen se zdravými dětmi, takže váš nárok, aby ve společném prostoru byli jen zdraví jedinci, je oprávněný. Vzhledem k bezpečnosti dětí v obýváčku jsme se rozhodli neumisťovat další čističku do prostoru, kde si děti volně hrají.

Malý prostor.

Jsem ráda, že syn u vás kroužek navštěvuje. I on je spokojený.

Jen bych chtěla zopakovat, že si moc vážím práce Jany Solničkové. Jednak se mi líbí složení lekcí, jednak její přístup. Laskavý, přesto pevný.

Chtěli bychom jen zlepšit hodiny. Nelíbí se nám jen, že každá hodina probíhá stejně.

Děkuji Janě Solničkové za skvělý přístup.

Centrum je moc pěkně zařízené pro děti do 3 let. Kroužky jsou adekvátně vedeny. Jen škoda, že kroužky pro starší nejsou již tak rozdílné a pak to pro ně už ztrácí smysl. Ovšem pro ty menší je to skvěle zařízené a je dobře, že takové centrum tu je. Určitě doporučuji dalším známým s malými dětmi. Skvělý je i náhradový systém, což je u kroužků pro děti rarita. To si také získá mnoho obdivovatelů. Zázemí obýváčku pro rodiče s dalším dítětem je také skvělé.