Shrnutí dotazníku spokojenosti klientů za období 2/2023 - 6/2023

23.08.2023

Níže jsou reakce na vaše podněty ke kroužkům:

Anonymní dotazníky vyplnilo 56 rodičů, což je cca 14% ze 412 klientů. Naprostá většina klientů centra, která odpověděla, je spokojená se všemi nabízenými službami, personálem, vnitřními i venkovními prostory. Děkujeme za všechny názory, náměty, připomínky a poděkování za naši práci. Díky zpětné vazbě přispíváte ke zlepšení chodu našich služeb.

Vyjádření k vašim návrhům pro další kroužky:

Zpěv pro děti:

V Dotazníku spokojenosti se objevil nápad o zařazení Zpívání do naší nabídky. V současné době si mohou děti zazpívat v kroužcích Hudební školičky, Veselé školičky, Cvičení rodičů a dětí. Kroužek, který je přímo zaměřený na zpěv budeme otevírat v 1. pololetí 2023/2024 s názvem Malovaná písnička. Děti se zde budou učit nejen zpívat lidové a moderní písničky, ale převedou obsah písně i na papír.

Fotbalová školička pro nejmenší:

Vzhledem k prostorům kopanou či další míčové hry do našeho centra nemůžeme zařadit. V menší míře si děti mohou zakopat na kurzu Sporťáček nebo Těláček.

Folklórní tance:

Děkujeme za zajímavý námět pro kroužek. Pro tento kroužek zatím nemáme vhodného lektora. Lidové tance budou však od 1. pololetí 2023/2024 zahrnuty v kroužku Taneční průprava, kde si děti osvojí základní taneční kroky lidových a klasických tanců.

Informace o možnosti navštěvovat aktivity rodinného centra se většina rodičů dozvěděla v rámci doporučení, na našich webových stránkách nebo ze sociálních sítí, popřípadě plakátů a letáků rozvěšených v okolí.

Sdílíme vaše názory k prostorům a pomůckám:

Zvážit umístění kočárkovny nebo alespoň logistiku klíče. Člověk běhá s dítětem v náručí sem a tam.

Kočárkovna je umístěna ve vstupní chodbě do areálu. Chápeme, že pro mnoho klientů je to logisticky náročnější, omezené prostory nám však neumožňují přesunout kočárkovnu na jiné místo. Kdyby byl klíč u kočárkovny, ztratilo by zamykání kočárkovny význam. Kdybyste měli konkrétní nápad, prosím o jeho sdělení.

Vše bylo dostatečné

Příliš malá šatna. Pokud probíhá vícero kroužku najednou, jsou tam dost stísněné podmínky ve společných prostorách. Jinak není nic, co by se nám nelíbilo. Naopak vstřícnost, zájem dětí o kroužky – skvělí lektoři.

Šatny a menší společný prostor nás trápí po celou dobu působení, ale nenašli jsme jinou variantu. Prosíme o vstřícnost a ohleduplnost klientů mezi sebou v šatně.

Prostor pro cvičení rodičů s dětmi je malý při účasti všech 9 dětí a rodičů. Optimální by byly skupiny do 5 dětí. Prostor pro Veselou školičku je optimální.

Počet 9 cvičících dětí je kompromisem mnoha vlivů. Počet 9 je maximum, kterého dosahujeme většinou jen na konci pololetí, když se rodiče snaží vybrat náhrady. Nižší počet cvičících dětí by zvýšil částku za cvičení.

Ne, vše v je pořádku

Naše reakce na náplň kroužků a práci lektorek:

Naprostá většina klientů byla spokojena s náplní kroužků a s prací lektorek. Hodnocen byl přístup lektorek, odbornost a komunikace s klientem. Se suplováním lektorek byla většina klientů také spokojena.

Děkujeme za pozitivní hodnocení našich lektorek.

Janina je skvělá, moc si jí vážím a děkuji za její přístup k dětem i rodičům.

Vše je perfektní.

Úžasné. Aktivity jsou všestranné, dobře poskládané, lektorka skvělá!

Spokojenost se vším.

Skvělý přístup, jsme moc spokojení. Od září budeme opět navštěvovat.

Paní Jana Solničková je naprosto úžasná paní učitelka, přála bych si, aby takovou paní učitelku měl pak syn i ve školce. S kroužkem Veselá školička jsem 100% spokojená. Škoda, že jsem o něm nevěděla už dřív. Bylo to opravdu super, nemám co vytknout, bylo to určitě prospěšné a jako přípravu na školku rozhodně doporučuji.

Naprostá spokojenost s prací a jednáním paní Olgy. Skvělý přístup k dětem i rodičům, hodiny jsou nápadité. Perfektně zvládá i neukázněné děti, které nespolupracují.

Lektorka je naprosto skvělá! Má skvělé nápady a má úžasný přístup k dětem.

Jsem s kroužkem naprosto spokojená. Ačkoliv se mi to zpočátku zdálo moc aktivit v relativně krátkém čase, tak jsem nakonec ráda, že to tak je. Syn si může vyzkoušet spoustu věcí a aktivit, je v kolektivu a paní Solničková je skvělá a profesionální, zároveň má pochopení pro dětské výkyvy nálad.

Jak cvičení, tak i školička mi přišli hodně naddimenzované, co se týká počtu dětí v kroužku. Oba dva kroužky by byly daleko příjemnější, kdyby byla celková kapacita dětí snížena např. o třetinu. (Vysvětlení naleznete v souhrnu výše.)

Co byste vzkázali novým klientům?

Lepší centrum nenajdete.

Vřele doporučuji, rozmanitost, děti se rozhodně nenudí.

V případě, že nemůžete dorazit na lekci, odhlaste se v systému!

Užijte si kroužky. Určitě se budou líbit vašim dětem i vám.

Určitě nebudete litovat, o děti bude skvěle postaráno.

Určitě doporučuji.

Skvělý přístup k dětem i rodičům.

Rodinné prostředí. Lektorky vychází maximálně vstříc všem našim potřebám.

RC Vlnka doporučuji, příjemné prostředí, dcera z kroužků nadšená a moc fajn lektorky. A jednorázové akce jsou také super.

Příjemné prostředí a rodinná atmosféra

Přijďte a nebojte se zapojit

Přihlaste se, nebudete litovat, je to jeden z nejlepších kroužků.

Příjemné prostředí a práce lektorek.

Nenajdete lepší, všestranně zaměřený kroužek.

Nebát se a zkoušet nové věci. Tady se ke každému přístup najde.

Milé lektorky, bohatá nabídka kroužku, příjemné prostředí.

Když se práce dělá srdcem, je úspěch zaručen. Lektorka Jana Solničková je pro mě paní na svém místě, kterou její práce skutečně baví. Můj syn navštěvuje její lekce Veselé školičky nesmírně rád.

Ať se přihlásí taky.

Ať se nebojí vyzkoušet něco nového, určitě budou spokojeni 😊

Velice děkujeme za pozitivní reakce. Jsme rádi, že se vám v centru líbí, stále se snažíme zlepšovat naše služby.

Náměty k jednorázovým akcím:

Většina klientů, kteří odpověděli na dotazník, je spokojena s tématy, úrovní náročnosti a pochopitelnosti úkolů pro děti, včetně občerstvení a odměn.

Zatím jsme nebyli.

Více termínů pro mikulášskou nadílku. :-)

Skvělý koncept.

Na jednorázové akci jsme nebyli. Proto nehodnotím.

Možná nějaké lepší odměny pro děti. Jinak vše perfektně zorganizované, vyzdobené, připravené.

S ohledem na finanční náročnost celé akce, volíme drobné odměny, abychom nezvyšovali cenu vstupného uměle. Malou sladkost a drobnost pro radost považujeme za adekvátní odměnu pro děti, ale uvítáme konkrétní návrhy na drobné odměny pro děti. Zápichy pro nás vyrábí klienti se zdravotním postižením v Terapeutických dílnách MOTÝL.

Možná jen vyšší vstupné

Cena vstupného je s ohledem na personální a materiální zajištění minimální. Na akci spolupracuje 25 osob cca 5h. Koordinátorka akce a 3 zaměstnanci o dost hodin více. Takže jen ve mzdách se jedná cca o 30.000 Kč. Ze vstupného vybereme kolem 10.000 Kč. Další položky rozpočtu akce jsou propagace, výtvarné potřeby, různé hry, odměny…. K obsazení stanovišť proto sháníme dobrovolníky, aby bylo vstupné přijatelné.

Děkujeme za práci a nadšení pořadatelek!!

Byli jsme jen na Tátohrátkách. Akce byla za mě zvládnutá a připravená skvěle. Velká škoda byla nepřízeň počasí, ale s tím se nedá nic dělat. Úkoly pro děti byly pestré a zábavné a odměna byla jen třešničkou na dortu. Všichni lektoři se chovali moc mile. Chválím výběr kapely, hráli moc hezky.

Děkujeme za zpětné vazby.

Níže najdete odpovědi na vaše postřehy k webovým stránkám:

Většina dotazovaných rodičů sdělila, že navštěvuje naše webové stránky, někteří webové stránky navštěvují pravidelně. 35 rodičů odpovědělo, že na stránkách nalezlo vše bez problémů, 11 dotazovaných musí pátrat a 6 dotazovaných má v orientaci na stránkách potíže. V tomto roce došlo ke změnám rozložení webů obou organizací (MOTÝL a Rodinné centrum Vlnka) a k pevnému rozdělení webových stránek. Informace ohledně dopoledních aktivit, příměstských táborů, jednorázových akcí a seminářů nyní naleznete na stránkách www.motyl-plzen.cz, odpolední aktivity naleznete na stránkách www.rcvlnka-plzen.cz . Chápeme, že takováto změna mohla být pro klienty náročnější. Na úvodní stránce www.rcvlnka-plzen naleznete také vyhledávací pole pro lepší přehlednost. Tuto možnost se chystáme zařadit i do stránek www.motyl-plzen.cz.

Níže sdílíme vaše komentáře ke zlepšení webových stránek:

Poslední dobou jsem si všimla nějakých změn, které nejsou úplně přehledné, ale tuším za tím nějaké organizační změny, tak to chápu. (Vysvětlení naleznete v souhrnu výše)

Postřehy k náhradovému systému Auksys

Pro více než 75 % rodičů, kteří odpověděli v dotazníku, je systém Auksys přehledný a vyhovující. Někteří by ocenili lepší přehlednost, ale váží si možnosti náhrad zameškaných lekcí a sdělují, že si po jisté době orientaci v systému osvojili. Někteří by uvítali verzi pro mobilní telefony.

Níže naleznete vaše postřehy a návrhy k náhradovému systému Auksys:

Systém kreditů, hlídaných lekcí je pro nového klienta možná trochu matoucí.

Děkujeme za podnět. Na stránkách www.rcvlnka-plzen.cz/nahradovy-system-auksys je k nalezení manuál pro všechny, kteří se systémem Auksys pracují poprvé. V případě potíží při používání systému Auksys se na nás vždy můžete obrátit na tel. č. +420 724 822 985 nebo emailu: kancelar@motyl-plzen.cz.

Náhradový systémrozhraní i pro mobilní telefony.

Děkujeme za podnět. Tento námět předáme správcům systému. Po jejich reakci vás budeme informovat.

Možná verzi pro mobil, ale i v mobilu fungují dobře (Vysvětlení viz v souhrnu výše)

Ze začátku trochu těžší na zorientování.

Širší využití – i k rezervaci a přihlašování do kroužků.

Do systému je potřeba registrace, kterou udělujeme jen přihlášeným klientům. Z časových a organizačních důvodů je pro nás rychlejší, přehlednější a přesnější řídit zápisy přes přihlášky. V novém nastávajícím pololetí mají přednost současní klienti a ti jsou pečlivě rozdělováni do jednotlivých skupin podle věku.

Lektorky by měly zjišťovat docházku dětí na kroužcích a aktualizovat počet lekcí, které je možno nahradit, a také apelovat na rodiče, aby děti v případě nepřítomnosti v lekcí omlouvali.

Počet lekcí, které je možno nahradit, lze najít v systému Auksys. V případě bližších dotazů se můžete obracet přímo do kanceláře rodinného centra.

Lektorky rodiče průběžně žádají osobně i formou hromadných e-mailů, aby se při nepřítomnosti omlouvali. Přesto se stává, že rodič s dítětem nepřijde a neomluví se. Jinou možnost než žádost o spolupráci v tomto ohledu nemáme.

Při špatném zvolení termínu omluvy nejde omluva vymazat, musí se říci lektorce.

Chybnou omluvu lze vyřešit objednáním náhrady přímo v omluvené lekci.

Občas nešlo dát "hlídat lekci". Nebyla možnost nahradit omluvenou dopolední lekci na odpoledním kroužku.

Na žádost, která vyplynula z tohoto dotazníku jsme požádali správce o zvýšení kapacity klientů pro hlídání lekce. Od začátku září již může lekci hlídat více lidí najednou.

Náhrady jsou možné jen ve věkově podobných skupinách, proto nelze nahrazovat dopolední aktivity pro děti s rodiči do 3 let aktivitami odpoledními, které jsou určené dětem od 3 let. Výjimku tvořila Hudební školička, kam bylo možné po osobní domluvě přijít na náhradu dopoledních aktivit.

Nezasílá zprávy o náhradách, které máme v systému zadané jako hlídané lekce....

V tomto roce jsme měli několika denní výpadek, kdy nedocházelo k rozesílání zpráv, nicméně je opravdu jistější hlídanou lekci kontrolovat.

Musí se stále kontrolovat, zda již nemám náhradu zapsanou.

Zřejmě se jedná o hlídanou lekci. Pokud se v lekci uvolní místo, systém odešle SMS o uvolnění místa ve vámi hlídané lekci.

Také je dosti nepřehledné odhlašování a přihlašování lekcí, když máme více kurzů.

V systému je k dispozici v záložce Kurzy tabulka s výpisem kurzů, kde je možné se omlouvat.

Ještě bych uvítala prodloužení možnosti zrušení lekce aspoň do 24:00 místo nynějších 23:00.

Ze zkušenosti víme, že rodiče čekající na uvolnění místa v lekci potřebují vědět o náhradě co nejdříve. Čas 23:00 se nám zdá jako nejzazší možnost.

Bylo by jednodušší přihlašovat kroužky na další semestr taktéž přes systém Auksys, bylo by to jednodušší a přehlednější již pro stálé klienty. (Vysvětlení viz výše v souhrnu.)

Postřehy, návrhy k seminářům pořádaných v centru:

Několik rodičů již navštívilo seminář. Uvítali by semináře týkající se tématu péče o děti, osobního rozvoje nebo zdravotnictví. Nabídku námi pořádaných seminářů naleznete na stránkách https://www.motyl-plzen.cz/seminare/.

Nakonec nabízíme prostor pro vyjádření čehokoliv, co vás k hodnocení našich aktivit, personálu, prostor a vybavení, napadá:

Změna systému přihlašování na kroužky – přes Auksys, myslím, že by to usnadnilo práci i vám. (Vysvětlení viz v souhrnu výše)

Za mě a malého není co měnit.

Více bych dbala na omlouvání lekcí a rodiče, kteří tak nečiní, více urgovala. Pokud by i tak dítě neodhlašovali a blokovali tím místo pro jiné, neupřednostňovala bych je při zápisech. Zapsala bych je, až pokud by po zapsání stálých klientů bylo místo i pro ně. Není totiž spravedlivé, když se nemohou děti, co chodí pravidelně a i se omlouvají dostat na kroužek. (Vysvětlení viz výše)

Nic.

Myslím, že za ta léta už máte Veselou školičku zmáknutou k dokonalosti. :-)

Jste skvělí, jen tak dál.

Jste skvělí.

Děkujeme paní Solničkové za veškerou práci s dětmi a ochotu.