Nácviky sociálních dovedností

Pro koho jsou určeny?

 • Pro komunikující děti od 6 do 8 let s obtížemi v oblasti sociálních vztahů
 • Pro děti s diagnózami (poruchy autistického spektra, lehká mentální retardace, ADHD, aj.), které dokáží komunikovat a spolupracovat


Zaměřujeme se na:

 • Komunikační dovednosti (komunikace s druhými, s vrstevníky, kamarády)
 • Vyjadřování a chápání emocí (porozumění vlastním pocitům i pocitům druhých)
 • Reakce v různých životních situacích (porozumění sociálním situacím)
 • Vyjadřování svých potřeb (sdělování a prosazování svých potřeb a požadavků)
 • Další náměty dle individuálních potřeb dítěte i rodiny
 • Děti s diagnózami - poruchy autistického spektra, lehká mentální retardace, ADHD, aj.

Jak nácviky probíhají?

 • Skupina 4 - 6 dětí, které jsou si věkově a vývojově blízké
 • Skupinu vedou 2 lektorky
 • Využíváme pracovní listy, videa, přehráváme problémové situace, používáme vizualizace a obrázky, hrajeme deskové a situační hry, připravujeme různé sociální situace.
 • Cyklus 5 lekcí, 1x týdně po dobu 90 minut
 • Po každé lekci následuje krátké ústní shrnutí s informacemi pro rodiče
 • Každý účastník obdrží závěrečnou zprávu se zpětnou vazbou z lekcí
 • Lekce probíhají v MOTÝL, z. ú., Žlutická 2, Plzeň v odpoledních hodinách

Cena: 2. 100 Kč

Plánované termíny:  každý čtvrtek

 • 11 4. (14:30 - 16:00)
 • 18. 4. (14:30 - 16:00)
 • 25. 4. (14:30 -16:00
 • 2. 5. (14:30 -16:00)
 • 9. 5. (14:30 -16:00)

Podrobné informace a přihlášky získáte u Mgr. Terezy Kabourkové na tel.  +420 725 427 925 nebo e-mailu kabourkova@motyl-plzen.cz.