Náhradový a omluvný systém Auksys

Náhradový a rezervační systém slouží k přihlašování do jednotlivých aktivit Rodinného centra MOTÝL, omlouvání lekcí a vybírání náhrad za omluvené lekce.

Pro přihlášení do aktivity je potřeba zaslat přihlášku. Přihláška je také v papírové verzi umístěna v prostorech Rodinného centra MOTÝL (kanceláři, malé tělocvičně a obýváčku). Po obdržení přihlášky budou noví klienti zaregistrováni do náhradového systému a na e-mail uvedený v přihlášce přijdou přihlašovací údaje. Od té doby je systém klientům přístupný. Na zpracování přihlášky (papírové i online verze) mají zaměstnanci 5 pracovních dnů. 

Na webu www.rcvlnka.auksys.com se nachází pole pro JMÉNO a HESLO, po jejich vyplnění doporučujeme heslo změnit. Heslo lze změnit v nabídce Nastavení uživatele, která je v rozbalené nabídce Náhradový systém v horní části stránky. V horní části stránky se nachází záložka Nápověda, kde jsou vysvětleny základní funkce systému jako Kalendář, Mé lekce, Hlídané lekce, Mé kurzy.

Systém bude klientům sloužit především pro omlouvání jednotlivých lekcí a rezervování náhrad za omluvené lekce. Lekce lze omluvit nejpozději ve 23:00 předchozího dne (př. mé dítě dochází na cvičení v úterý, lekci mu tedy mohu omluvit nejpozději v pondělí ve 23:00). Náhrady lze v systému vybírat během celého pololetí. Do dalšího pololetí se lekce nepřevádí. V případě, že klient chce vybrat náhradu v kurzu, který je plně obsazen, je možné u lekce nastavit Hlídání lekce. V tomto případě, pokud se někdo z hlídané lekce omluví, přijde  SMS zpráva, že jste na lekci zapsáni. Systém hlídá lekce do 23:00 předchozího dne (pro tyto případy je ideální v den, kdy má proběhnout hlídaná lekce zkontrolovat příchozí zprávy, případně se přihlásit do systému, zda jste na lekci zapsání).

V případě nejasností či problémů je možné kontaktovat Zuzanu Antošovou na tel. +420 724 822 985, e-mailu: kancelar@motyl-plzen.cz.