Provozní řád

Provozní řád projektu Vědomé rodičovství

Projekt Vědomé rodičovství nabízí aktivity rodinám s dětmi (dopolední prorodinné aktivity, jednorázové akce, příměstské tábory, pobyty). Do aktivit jsou integrovány děti se zdravotním postižením (dále se ZP).

Provozní doba: 

  •  po 7:30 - 12:30
  •  út 7:30 - 12:30
  •  st 7:30 - 12:30
  •  čt 7:30 - 12:30
  •  pá 7:30 - 12:30

Organizační struktura:

Ředitelka: Hana Breníková

Předsedkyně správní rady: Hana Svobodová

Koordinátorka aktivit: Jana Solničková, Tereza Kabourková

Lektorky dopoledních aktivit:

Cvičení rodičů s dětmi: Tereza Kabourková, Jana Skurková, Olga Michálková

Veselá školička: Jana Solničková

Ukázkovou hodinu je možné využít po domluvě s koordinátorkou centra v případě, že se rodič rozhoduje, zda je dítě schopné navštěvovat vybranou aktivitu. V době zápisů probíhá k vyzkoušení aktivit Týden otevřených dveří, kdy se mohou rodiče s dětmi zapojit do jednotlivých aktivit. Pokud se rodiče s dětmi pro aktivitu rozhodnou, je zkušební hodina zahrnuta do kurzovného, pokud se nerozhodnou, ukázkovou lekci nehradí.

Zápisy do zájmových kroužků probíhají 3x ročně ve stanovených termínech (leden, červen a srpen-září). Do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pro zápis do kroužku je třeba vyplnit on-line přihlášku na webu https://www.rcvlnka-plzen.cz/prihlasky/ nebo vyplnit a odevzdat papírovou přihlášku do kanceláře v době úředních hodin. Papírová forma přihlášky je k dispozici v obýváku a malé tělocvičně.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet nebo v hotovosti po potvrzení přihlášky zaměstnancem MOTÝL, z. ú. Pokud se klient přihlásí 3 a více lekcí po začátku pololetí, platí jen částku za počet lekcí, které bude absolvovat do konce kurzu. Kurzovné je nevratné. Výjimky tvoří dlouhodobá hospitalizace nebo dlouhodobá nemoc, v tom případě se kurzovné vrací ode dne odhlášení. Dovolené v průběhu kurzu nejsou důvodem k odečítání kurzovného, klienti si mohou aktivitu nahradit v jiný den nebo využít k náhradě jiný druh aktivity.

Vzhledem k pandemické situaci během roku 2020 a 2021, je zavedena možnost distanční výuky. Volba mezi prezenční a případnou distanční formou, anebo jen prezenční formou aktivit, je na každém klientovi a zaškrtává vybranou možnost již v přihlášce.

V případě, že klient zvolí pouze prezenční docházku, je povinen uhradit plné kurzovné do termínu plateb pro daný zápis. Informaci o termínu platby dostane vždy po zaslání přihlášky.

V případě, že by centrum muselo být během pololetí uzavřeno, záleží na délce uzávěry, jak se bude postupovat s kurzovným:

  • Pokud bude centrum uzavřené tak, že po otevření bude možné lekce nahradit, nebude se kurzovné vracet. Je počítáno s tím, že by klient chodil na aktivitu 2x týdně.
  • Pokud bude centrum uzavřeno tak, že nebude možné neproběhlé lekce nahradit, klient si zažádá o vrácení části kurzovného, které bude vráceno ve výši, která bude odpovídat počtu lekcí, které nebylo možné nahradit.

Pro klienty, kteří zvolí prezenční i distanční formu (ta by byla zavedena jen v případě uzavření centra na základě vládních opatření), platí pravidlo uhrazení celého kurzovného. Pokud je centrum otevřeno, klient chodí prezenčně, pokud je centrum uzavřeno na základě vládních opatření přechází se do distanční formy (on-line nebo video lekce) a klientovi v tomto případě každý týden přibyde nová lekce kroužku, na který byl přihlášen.

Přístupové údaje do elektronického náhradového systému Auksys obdrží klient e-mailem po přihlášení do kroužku. Registraci klienta do náhradového systému provádí zaměstnanci MOTÝL, z. ú.

Omluvy lekcí, kterých se klient nemůže zúčastnit, probíhají přes Náhradový a rezervační systém Auksys, dostupný na https://rcvlnka.auksys.com/ a to nejpozději do 23h předchozího dne. V tomto systému je zároveň možné naplánovat náhrady zameškaných lekcí. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti. Náhradu je třeba vyčerpat v předplaceném pololetí. V případě řádně omluvené dlouhodobé nemoci ke konci pololetí lze domluvit převod kurzovného do dalšího období nebo je možné po domluvě s koordinátorem aktivitu ukončit a vrátit zbytek kurzovného (nevztahuje se na zameškané lekce). Náhrady jsou vstřícností centra, ne jeho povinností. Kdyby tedy nebylo z provozních důvodů centra možné náhradu řádně omluvené lekce uskutečnit, není centrum povinno jakkoliv jinak nahrazovat zameškané lekce. Informace potřebné k užívání rezervačního systému jsou uvedeny v "Nápovědě" na výše uvedeném webu.

Potvrzení o uhrazení kurzovného pro potřeby pojišťovny

Pro vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného je potřeba vypsat žádost na webu

https://www.rcvlnka-plzen.cz/pravidla-plateb-kurzovneho/ a odeslat ji online. Potvrzení bude připraveno do 10 pracovních dnů v kanceláři.

Na zájmové aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy v kroužcích. Do aktivit integrujeme děti se zdravotním postižením (ZP), které mohou mít po domluvě k dispozici asistenta - praktikanta odborných škol nebo dobrovolníka z dobrovolnických organizací. Koordinátorkou asistentů je Tereza Kabourková. Bližší info v kanceláři.

Kočárky se zamykají v průchodu, klíč visí vedle šatních skříněk na zárubni dveří. V šatně se k úschově bot a oblečení využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od skříňky si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho umisťují zpět do malé skříňky na klíče. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři organizace. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu organizace neodpovídá.

"Obývák" je místnost, kterou mohou klienti využívat po skončení aktivit nebo když čekají na své děti, nejpozději však do konce provozní doby centra, která se v jednotlivé dny liší.

V obýváku je k dispozici samoobslužný bufet (návod používání je umístěn na dvířkách bufetové skříňky), rychlovarná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Používané nádobí je třeba po sobě umýt, utřít a vrátit na původní místo do skříňky. V obýváku je potřeba udržovat čistotu a uklízet po sobě i svých dětech.

Toalety a umývárna jsou umístěny pouze v přízemí. Prosíme rodiče o vyhazování použitých jednorázových plen pouze do speciálních košů na pleny (při správném používání zabraňují úniku zápachu), které jsou umístěny v šatně, v umývárně a v prvním patře v malé tělocvičně.

Na aktivitách Cvičení rodičů s dětmi a Veselá školička jsou rodiče přítomni vždy. Lektor Veselé školičky si vyzvedává rodiče a děti na kroužek v "obýváku". Při Cvičení rodičů s dětmi využívají rodiče "malou tělocvičnu" v prvním patře, odkud si je vyzvedává lektorka. Tamtéž se mohou rodiče s dětmi aklimatizovat před cvičením, odložit autosedačky, přebytečné oblečení dětí atp. Rodič odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity. Děti je potřeba mít pod dohledem po celou dobu aktivity a přítomnosti v organizaci i na zahradě.

Nouzové situace

V případě nouzových situací (např. karanténa vyhlášená ČR, apod.) může být výuka nahrazena distanční formou, viz informace výše v odstavci Platba kroužků. Zároveň si centrum vyhrazuje možnost reagovat na opatření dle nutnosti (např. uzavřením obýváku veřejnosti, nemožností využívat prostory čekáren, změnou vchodů do centra, apod.).

Distanční forma aktivit připadá v úvahu pro klienty, kteří s ní budou souhlasit při přihlašování na kroužek, tedy zaškrtnou tuto variantu v Přihlášce na aktivitu. Distanční forma aktivit je nabízena buď jako online program přes různé platformy (např. Zoom, Skype, ...), případně off line formou, tedy nahraným videem s programem.

Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři nebo svému lektorovi. Lze využít i knihu přání a stížností, která je umístěna v kanceláři.

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.).

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření. Projekt Vědomé rodičovství nabízí aktivity rodinám s dětmi (dopolední prorodinné aktivity, jednorázové akce). Do aktivit jsou integrovány děti se zdravotním postižením (dále se ZP).