Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD projektu Vědomé rodičovství při MOTÝL, z.ú.

Projekt nabízí aktivity rodinám s malými dětmi (dopolední aktivity, tematicky laděné celodenní jednorázové akce, vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče a pobyty rodičů s dětmi).

Ředitelka MOTÝL, z.ú.: Bc. Hana Breníková

Koordinátorky aktivit

  • Jana Solničková (Veselá školička), Tereza Kabourková (Cvičení)

Lektorky aktivit projektu:

  • Cvičení dětí - Tereza Kabourková, Martina Círlová, Lucie Fryčková
  • Veselá školička - Jana Solničková, Lucie Václavová

Zápisy do pravidelných aktivit (Veselá školička a kurzy Cvičení) probíhají ve stanovených termínech (v červnu, září a lednu), do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Platby kurzovného jsou pololetní, při pozdějším přihlášení se vypočítávají dle začátku docházky na aktivity. Podpisem přihlášky klienti stvrzují, že se seznámili s provozním řádem.

Do aktivit integrujeme rodiče s dětmi se zdravotním postižením (dále jen ZP). Koordinátorkou integrace je vedoucí Rané péče Markéta Berešová. Bližší info v kanceláři v 1. patře.

Na aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy.

Kočárky se zamykají v průchodu, viditelně označený klíček visí na okně u vstupních dveří.

V šatně se k úschově věcí využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od šatny si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho nechávají v zámku skříňky. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři v 1. patře. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu organizace neodpovídá.

Při aktivitách, kterých se účastní rodiče společně s dětmi, odpovídají za své děti rodiče.

Po skončení aktivit je možné využít společnou místnost v přízemí - "obývák", kde je klientům k dispozici mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, jídelní židličky a samoobslužný bufet (návod je umístěn na dvířkách bufetu). Toalety a umývárna jsou umístěny v přízemí. Rodiče prosíme o vyhazování použitých papírových plen do speciálních košů. Při odchodu je třeba uklidit hračky, se kterými si dítě hrálo.

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.). V případě nemožnosti účastnit se aktivity, na které je klient přihlášen, je možno tuto lekci omluvit, a to přes náhradový a rezervační systém Auksys, ke kterému dostávají klienti přístupové údaje po přihlášení na aktivitu. Aktivity lze omlouvat do 23:00 předchozího dne. Přes tento systém se zároveň rezervují lekce, které se vybírají jako náhrada za lekce omluvené. Zameškané lekce lze nahradit pouze v daném pololetí. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti, organizace není povinna nahradit ani proplatit lekce, které si klient omluvil včas a nevybral si za ně náhradu, nebo lekce, které si neomluvil.

Bližší informace poskytne koordinátorka aktivit Jana Solničková v kanceláři v 1. patře v době úředních hodin. Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři nebo svému lektorovi. Lze využít i knihu přání a stížností - v kanceláři.

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření.