Provozní řád

Provozní řád projektu Vědomé rodičovství

Projekt Vědomé rodičovství nabízí aktivity rodinám s dětmi (dopolední prorodinné aktivity, jednorázové akce). Do aktivit jsou integrovány děti se zdravotním postižením (dále se ZP).

Provozní doba: 

 • po 7:30 - 13:00, 14:30 - 19:15
 • út 7:30 - 13:00, 14:30 - 18:00
 • st 7:30 - 13:00, 15:45 - 18:15
 • čt 7:30 - 13:00, 14:30 - 19:15
 • pá 7:30 - 15:00

Úřední hodiny: 

 • po 10:30 - 12:00
 • út 16:00 - 17:00
 • st 10:00 - 11:30 (jen lichý týden)
 • čt 10:00 - 11:30 (jen sudý týden)

Organizační struktura:

Ředitelka: Hana Breníková

Předsedkyně správní rady: Markéta Kulíšková

Koordinátorka RC Vlnka: Jana Solničková

Lektorky dopoledních aktivit:

 • Cvičení rodičů s dětmi: Tereza Kabourková (koordinátor), Lucie Fryčková, Martina Círlová
 • Veselá školička: Jana Solničková (koordinátor), Lucie Václavová

Ukázkovou hodinu je možné využít po domluvě s koordinátorkou centra v případě, že se rodič rozhoduje, zda je dítě schopné navštěvovat vybranou aktivitu. V době zápisů probíhá k vyzkoušení aktivit Týden otevřených dveří, kdy se mohou rodiče s dětmi zapojit do jednotlivých aktivit. Pokud se rodiče s dětmi pro aktivitu rozhodnou, je zkušební hodina zahrnuta do kurzovného, pokud se nerozhodnou, ukázkovou lekci nehradí.

Zápisy do zájmových kroužků probíhají 3x ročně ve stanovených termínech (leden, červen a září). Do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pro zápis do kroužku je třeba vyplnit on-line přihlášku na webu https://www.rcvlnka-plzen.cz/prihlasky/ nebo vyplnit a odevzdat papírovou přihlášku do kanceláře v době úředních hodin. Papírová forma přihlášky je k dispozici v obýváku a malé tělocvičně.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet nebo v hotovosti po potvrzení přihlášky zaměstnancem MOTÝL, z.ú. Pokud se klient přihlásí 3 a více lekcí po začátku pololetí, platí jen částku za počet lekcí, které bude absolvovat do konce kurzu. Dovolené v průběhu kurzu nejsou důvodem k odečítání kurzovného, klienti si mohou aktivitu nahradit v jiný den nebo využít k náhradě jiný druh aktivity. Kurzovné se nevrací ani v případě nepředvídatelných a mimořádných situací, za neuskutečněné lekce se poskytuje náhrada ve formě jiných aktivit, či jiných lekcí.

Přístupové údaje do elektronického náhradového systému Auksys obdrží klient e-mailem po přihlášení do kroužku. Registraci klienta do náhradového systému provádí zaměstnanci MOTÝL, z.ú..

Omluvy lekcí, kterých se klient nemůže zúčastnit, probíhají přes Náhradový a rezervační systém Auksys, dostupný na https://rcvlnka.auksys.com/ a to nejpozději do 23h předchozího dne. V tomto systému je zároveň možné naplánovat náhrady zameškaných lekcí. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti. Náhradu je třeba vyčerpat v předplaceném pololetí. V případě řádně omluvené dlouhodobé nemoci ke konci pololetí lze domluvit převod kurzovného do dalšího období nebo je možné po domluvě s koordinátorem aktivitu ukončit a vrátit zbytek kurzovného (nevztahuje se na zameškané lekce). Náhrady jsou vstřícností centra, ne jeho povinností. Kdyby tedy nebylo z provozních důvodů centra možné náhradu řádně omluvené lekce uskutečnit, není centrum povinno jakkoliv jinak nahrazovat zameškané lekce. Informace potřebné k užívání rezervačního systému jsou uvedeny v "Nápovědě" na výše uvedeném webu.

Potvrzení o uhrazení kurzovného pro potřeby pojišťovny

Pro vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného je potřeba vypsat žádost na webu

https://www.rcvlnka-plzen.cz/pravidla-plateb-kurzovneho/ a odeslat ji online. Potvrzení bude připraveno do 10 pracovních dnů v kanceláři.

Na zájmové aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy v kroužcích. Do aktivit MOTÝL, z.ú. integrujeme děti se zdravotním postižením (ZP), které mohou mít po domluvě k dispozici asistenta - praktikanta odborných škol nebo dobrovolníka z dobrovolnických organizací. Koordinátorkou asistentů je Markéta Kulíšková. Bližší info v kanceláři.

Kočárky se zamykají v průchodu, klíč visí vedle šatních skříněk na zárubni dveří. V šatně se k úschově bot a oblečení využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od skříňky si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho umisťují zpět do malé skříňky na klíče. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři RC Vlnka. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu MOTÝL, z. ú.neodpovídá.

"Obývák" je místnost, kterou mohou klienti využívat po skončení aktivit nebo když čekají na své děti, nejpozději však do konce provozní doby centra, která se v jednotlivé dny liší.

V obýváku je k dispozici samoobslužný bufet (návod používání je umístěn na dvířkách bufetové skříňky), rychlovarná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Používané nádobí je třeba po sobě umýt, utřít a vrátit na původní místo do skříňky. V obýváku je potřeba udržovat čistotu a uklízet po sobě i svých dětech.

Toalety a umývárna jsou umístěny pouze v přízemí. Prosíme rodiče o vyhazování použitých jednorázových plen pouze do speciálních košů na pleny (při správném používání zabraňují úniku zápachu), které jsou umístěny v šatně, v umývárně a v prvním patře v malé tělocvičně.

Na aktivitách Cvičení rodičů s dětmi a Veselá školička jsou rodiče přítomni vždy. Lektor Veselé školičky si vyzvedává rodiče a děti na kroužek v "obýváku". Při Cvičení rodičů s dětmi využívají rodiče "malou tělocvičnu" v prvním patře, odkud si je vyzvedává lektorka. Tamtéž se mohou rodiče s dětmi aklimatizovat před cvičením, odložit autosedačky, přebytečné oblečení dětí atp. Rodič odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity. Děti je potřeba mít pod dohledem po celou dobu aktivity a přítomnosti v organizaci i na zahradě.

Nouzové situace

V případě nouzových situací (např. karanténa vyhlášená ČR, apod.) může být výuka nahrazena distanční formou. Distanční forma je dle dokumentu PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19, adekvátní náhradou za lekce, které neproběhnou prezenční formou a nevrací se tak kurzovné.

Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři MOTÝL, z.ú. nebo svému lektorovi. Lze využít i knihu přání a stížností - v kanceláři MOTÝL, z.ú.

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.).

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření.