Semináře

Semináře pro veřejnost jsou zaměřené zejména na rozvoj rodičovských kompetencí. Nabízejí rodičům příležitost získat užitečné rady, osvědčené postupy a poznatky v oblastech jako je vývoj dítěte, vzdělávání, výchova komunikace, zdraví a péče o dítě. Důležitými prvky těchto seminářů jsou praktické ukázky a možnost diskuze mezi rodiči a lektorem. Výsledkem je zvýšená schopnost rodičů efektivněji podporovat své děti v osobním růstu, což přispívá k lepší přípravě na vzdělávání a celkovému rozvoji dětí. Vzdělávací semináře jsou vedeny převážně externími odborníky. V rámci některých seminářů zajišťujeme hlídání dětí. 

STORNO PODMÍNKY SEMINÁŘŮ

Odhlásit se ze semináře je možné e-mailem na kancelar@motyl-plzen.cz .

Odesláním přihlášky stvrzuje svůj souhlas s následujícími storno podmínkami.

  • V případě neúčasti na semináři může za sebe účastník zajistit náhradníka - bez poplatku.
  • Odhlášení 15 a více dnů před konáním semináře - storno 50% ceny kurzu
  • Odhlášení 14 a méně dnů před konáním semináře - storno 100 % ceny kurzu.


ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ORGANIZACE

Ze strany organizace může být kurz přesunut nebo zrušen ze závažných důvodů (nemoc lektora, epidemiologická situace apod.) a také v případě, že nebyla dostatečně naplněna kapacita kurzu.

V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.

V případě změny termínu může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storna.


Již proběhly: