Sladění rodinného a pracovního života

Rodičům na rodičovské dovolené nabízíme možnost pravidelné práce na dohodu o provedení práce. Touto aktivitou podporujeme rodiče v dobré organizaci času, určení svých priorit v daném čase, umění si říci o případnou změnu organizace pracovního času u zaměstnavatele, umění vyhledat zdroje pomoci ve svém okolí a služby, které usnadní nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené.

Aktivita projektu Vědomé rodičovství je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Více informací poskytne Bc. Hana Breníková, brenikova@motyl-plzen.cz.