Základní informace

Terapeutické dílny (TD) v MOTÝL, z.ú. jsou vhodné pro klienty, kteří mají zájem o drobnou rukodělnou činnost a samostatně zvládají základní hygienické návyky (nebo s částečnou dopomocí).

Poslání terapeutických dílen:

Dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností dospělých osob s mentálním a kombinovaným (tělesné a mentální) prostřednictvím sociálně pracovní terapie v sociálně terapeutických dílnách MOTÝL, z.ú.

Cíl TD:

Rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností klientů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, popř. udržení stávající úrovně formou vytváření podnětných aktivit na základě individuálních plánů. Spoluprací s ostatními návaznými službami připravit klienty na zařazení do běžného nebo chráněného zaměstnání.

Cílová skupina

Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (tělesné a mentální) ve věku 16 až 64 let, které nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Kapacita

9 klientů denně

Provozní doba TD

Po - Čt od 7.00 do 15.00 hod.

Pá od 7.00 do 13.00 (každý 1. pátek v měsíci je sanitární den - pro klienty je služba uzavřena)

Provozní řád Terapeutických dílen zde. V době zhoršené epidemiologické situace se klienti i zaměstnanci řídí mimořádným Provozním řádem (k nahlédnutí v TD).