Základní informace

Terapeutické dílny (TD) v MOTÝL, z.ú. jsou vhodné pro klienty, kteří mají zájem o drobnou rukodělnou činnost a samostatně zvládají základní hygienické návyky (nebo s částečnou dopomocí).

Poslání terapeutických dílen

Dlouhodobá a pravidelná podpora dospělých osob s mentálním a tělesným postižením, zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím pracovně sociální terapie. 

Cíl TD

Rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností klientů s možností výhledového zařazení do chráněného zaměstnání nebo udržení jejich stávající úrovně vytvářením podnětných aktivit na základě individuálních plánů. 

Cílová skupina

Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (tělesné a mentální) ve věku 16 až 64 let, které nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Okamžitá kapacita

9 klientů 

Provozní doba TD

Po - Čt od 7.00 do 15.00 hod.

Pá od 7.00 do 13.00 (každý 1. pátek v měsíci je sanitární den - pro klienty je služba uzavřena)