Cvičení rodičů s kojenci a batolaty

Krok za krokem k prvnímu kroku

Cvičení pro kojence a batolata s rodiči je program, který je zaměřený na celkový rozvoj dětí v oblastech podpory správného psychomotorického vývoje, osvojování si nových dovedností, socializace ve skupině a vytváření podnětného prostředí pro rozvoj a vzdělání dětí. Cvičení je určené kojencům od 3 měsíců až dětem do 3 let věku.

Cvičení dětí s rodiči probíhá v malých skupinkách dle věku dítěte a psychomotorického vývoje. Ve skupince je maximálně 9 dětí a 1 lekce probíhá 40 minut týdně.

Rodiče se učí navázat respektující vztah se svými dětmi, rozvíjet jejich osobnost a dovednosti. Program se skládá z několika částí a je přizpůsoben věku dětí. Kojenci se spolu s rodiči věnují správnému psychomotorickému rozvoji, cvičí na balančních pomůckách a využívají motorické pomůcky a hračky. Batolata za pomoci rodičů zdokonalují své motorické dovednosti a zvládají společně své první krůčky. V lekcích se děti s rodiči učí dětské říkanky a písničky, které jsou propojovány s pohybem a vedou k podpoře rozvoje řeči i koordinaci pohybů. Součástí je poslech hudby, zpívání dětských písniček. Nechybí opičí dráha, kde si děti rozšiřují pohybové dovednosti a procvičují koordinaci celého těla. Do lekcí jsou zařazovány reakční hry na rozpoznávání a učení se barev, tvarů a zvířat. Děti si osvojují základní dovednosti pro život a rozvíjí svoji kreativitu.

Co potřebujete na cvičení dětí s rodiči?

Pohodlné oblečení pro rodiče a děti. Do tělocvičny je z hygienických důvodů potřeba chodit v ponožkách či přezůvkách (ne na boso). Chodícím dětem doporučujeme dávat ponožky s proti-skluzem. Kojenci budou potřebovat látkovou plenku na podložku.

Program Krok za krokem k prvnímu kroku je součástí projektu Vědomé rodičovství, který je finančně podpořen z dotačního programu MPSV Rodina, MMP OSS, MMP OŠMT, MMP OŽP a ÚMO Plzeň 1.

Lektor: Olga Michálková (+420 792 773 599, michalkova@motyl-plzen.cz )