Cvičení rodičů s dětmi

Skupinové cvičení pro děti (kojence a batolata) s rodiči v Plzni - Krok za krokem k prvnímu kroku

Cvičení pro rodiče s dětmi (kojenci, batolaty) vedou zkušené lektorky, které ke cvičení dětí využívají různé pomůcky (fyziobaly, overbaly, míčky na míčkování, obruče, prolézací tunely, skluzavku, žebřiny, pontony, hrací padák apod.). Při jednotlivých lekcích se rodiče seznamují s tím, jak správně podpořit psychomotorický vývoj dítěte v daném věku. Umí poradit při odchylkách vývoje. Lektorky naučí rodiče v průběhu kurzu prakticky využívat podpůrné fyzioterapeutické metody (míčkování, masáže, senzomotorické cvičení na overbalech a fyziobalech apod.). Skupinky jsou orientačně tvořeny podle věku dítěte s přihlédnutím na dosažený psychomotorický vývoj. Ve skupině je maximálně 9 dětí.

Cvičení s dětmi je aktivitou, která podporuje dobré vztahy rodičů s dětmi. Aktivita projektu Vědomé rodičovství je podpořena z dotačního programu Rodina.

Kontakt: Olga Michálková (+420 792 773 599 , michalkova@motyl-plzen.cz)