Veselá školička

Veselá školička je přípravnou aktivitou pro vstup do mateřské školy, děti se za přítomnosti rodičů učí spolupráci v kolektivu a všestranné dovednosti. Veselá školička je určená dětem ve věku od 18 měsíců (60 min). Děti od 2-4 let navštěvují školičku v délce trvání 90 min v jedné lekci. Obvykle navštěvují rodiče s dětmi tuto aktivitu 1x týdně, ale je možné i vícekrát. Kroužek je rozdělený do několika částí. Celý programem provází děti oblíbený maňásek ježek Pepíno se svými maňáskovými kamarády.

Úvodní část školičky je věnována učení se krátké pozornosti u prohlížení obrázků s komentářem. Následuje rozcvička při dětských písničkách a říkadlech. Druhá klidnější část obsahuje hry s didaktickými hračkami (nejčastěji využíváme pomůcky od Montessori) a hry zaměřené na pozornost. A protože děti se potřebují hlavně hýbat, přichází na řadu hry s padákem, různobarevnými balonky a podobnými pomůckami. Nechybí ani opičí dráha zaměřená na všeobecné protažení celého těla. Po aktivní pohybové činnosti přichází na řadu opět klidnější výtvarná činnost a před rozloučením probíhá hudební část s orfovými nástroji.

Co potřebujete na Veselou školičku - pohodlné sportovní oblečení pro děti i rodiče, zástěrku na malování pro děti (jsou k zapůjčení zde v centru), přezůvky, pití v nevylévací lahvičce, případně malou svačinku. Aktivita projektu Vědomé rodičovství je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Lektorka: Jana Solničková, tel.: +420 774 855 134