Veselá školička

Veselá školička je přípravnou aktivitou dětí pro vstup do mateřské školy, kde se za přítomnosti rodičů učí spolupráci v kolektivu a všestranným dovednostem. Veselá školička je určená dětem ve věku od 1,5 - 4 let.

Rodiče jsou zároveň v aktivitě vedeni k vědomému rodičovství, kdy se prohlubuje spokojený a respektující vzájemný vztah rodičů a dětí.

Celým programem provází děti oblíbený maňásek ježek Pepíno se svými maňáskovými kamarády. Aktivita je rozdělená do několika částí. Úvodní část školičky je věnována učení se krátké pozornosti u prohlížení obrázků s komentářem. Následuje rozcvička při dětských písničkách a říkadlech. Druhá klidnější část obsahuje hry s didaktickými pomůckami (nejčastěji využíváme pomůcky od Montessori) a hry zaměřené na pozornost. A protože děti se potřebují hlavně hýbat, přichází na řadu hry s padákem, různobarevnými balónky a dalšími kreativními pomůckami. Nechybí ani opičí dráha zaměřená na všeobecné protažení celého těla. Po aktivní pohybové činnosti přichází na řadu opět klidnější výtvarná činnost a před rozloučením probíhá hudební část s Orffovými nástroji.

Co potřebujete na Veselou školičku - pohodlné sportovní oblečení pro děti i rodiče, zástěrku na malování pro děti (jsou k zapůjčení zde v centru), přezůvky, pití v nevylévací lahvičce, případně malou svačinku.

Program Vědomý rodič (Veselá školička) je součástí projektu Vědomé rodičovství, který je částečně podpořen z dotačního programu MPSV Rodina, MMP OSS, MMP OŠMT, MMP OŽP a ÚMO Plzeň 1.

Lektorka: Jana Solničková ( +420 774 855 134, solnickova@motyl-plzen.cz)